Opleiding
8 dagen
16 deelnemers
Opleiding
Offertebasis

Resultaten

Dit levert het op:

  • U kunt de vraag achter de vraag van de cliënt achterhalen. Samen komt u tot goede oplossingen.
  • U kunt samen met de cliënt het te bereiken effect formuleren.
  • Brede basiskennis over de Wmo.
  • Kennis van het proces van de Wmo-melding en het daaropvolgende onderzoek.
  • U kent de meerwaarde van een sociaal-medisch advies.
  • U kunt diverse doelgroepen herkennen en uw handelen daarop afstemmen.
  • U kent u de diverse Wmo-voorzieningen en de bijbehorende indicatiestelling.
  • U kunt u ‘omgekeerd denken’ (vanuit de vraag van de cliënt) en ook zo werken.

De juiste kennis en vaardigheden

Als Wmo-consulent hebt u belangrijk, afwisselend en uitdagend werk. Uw belangrijkste taak is om uw cliënt op de juiste manier te ondersteunen. U voert gesprekken met uw cliënt, onderzoekt persoonlijke situaties en stelt indicaties. Dat vraagt om de juiste kennis en vaardigheden.

Leer te werken vanuit de cliëntvraag

Tijdens de opleiding Wmo-consulent leert u om te werken vanuit de vragen van uw cliënt. En om aan te sluiten op zijn of haar mogelijkheden. U leert hoe u de persoonlijke situatie van de cliënt zorgvuldig onderzoekt. Ook kunt u de medische en/of psychische situatie beoordelen en interpreteren. En u leert hoe u op basis van dit onderzoek samen met uw cliënt zoekt naar oplossingen. U maakt daarbij gebruik van de wet- en regelgeving in het brede sociale domein.

Na deze 8-daagse opleiding en een eindtoets bent u een professionele en bekwame Wmo-consulent. U hebt een flinke dosis Wmo-kennis. En de juiste vaardigheden om uw cliënten een goede oplossing te bieden.

Voor wie is de opleiding Wmo-consulent?

De opleiding Wmo-consulent is voor iedereen die al werkt of aan het werk wil binnen de Wmo. U bent een beginnende Wmo-consulent óf u wilt zich laten omscholen tot Wmo-consulent. U wilt een opleiding volgen om met voldoende basiskennis aan het werk te kunnen. Overweegt u een carrièreswitch? Ook dan is deze opleiding Wmo-consulent een aanrader.

>Nieuwsgierig naar een dag in het leven van een Wmo-consulent? Lees dan deze blog van Anitra Vink

Inhoud Opleiding Wmo-consulent

De opleiding Wmo-consulent bestaat uit 5 modules, verdeeld over 8 dagen. U sluit de opleiding af met een individuele eindtoets. Bij een positief resultaat ontvangt u een certificaat. De modules zijn:

Wmo 2015: van melding tot besluit (2 dagen)

Wat moet u als Wmo-consulent allemaal doen en weten om de vraag van de cliënt te kunnen beantwoorden? Hiervoor is basiskennis nodig. Wat zegt de wet over de melding? En waar moet het daaropvolgende onderzoek minimaal aan voldoen? Denk aan onderzoek naar eigen kracht, de inzet van het netwerk (gebruikelijke hulp, mantelzorg) en oplossingen vanuit andere wetten (Wlz, Zvw, WIA). Ook de Participatiewet, de Jeugdwet en schuldhulp komen aan bod.

Van vraag naar effect (1 dag)

Hoe achterhaalt u de vraag achter de vraag? Wat wil de cliënt uiteindelijk bereiken? U leert het tijdens deze 1-daagse vaardigheidstraining ‘Van vraag naar effect’.

De doelgroepen in de Wmo (2 dagen)

U leert meer over de diverse doelgroepen en de meest voorkomende ziektebeelden. Op dag 1 van de training Wmo-consulent staan de klachten en beperkingen bij lichamelijke ziekten centraal. Op dag 2 bespreken we de klachten en beperkingen bij psychische stoornissen en aandoeningen. Ook leert u meer over de plek van het medische aspect binnen de melding en het daaropvolgende onderzoek.

Wmo-voorzieningen (2 dagen)

Hoe bereikt u het gewenste effect bij de cliënt? Daarover gaat deze module. Van algemene voorzieningen tot maatwerkvoorzieningen. We bespreken de volgende onderwerpen: wonen, vervoer, huishoudelijke hulp, begeleiding, beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Ook leert u over de manieren waarop zorg kan worden geleverd: in natura of via een persoonsgebonden budget (pgb).

Rapporteren en bezwaar en beroep (1 dag)

Na het onderzoek maakt u een verslag. Hierin staat wat u en de cliënt hebben besproken en afgesproken. Maar hóe rapporteert u? Dat leert u in deze module. Belangrijk, want het verslag vormt de basis voor het maken van de latere beschikking. Is de cliënt het oneens met het besluit? Tijdens deze module leert u ook wat dan de procedure is van bezwaar en (hoger) beroep.

Ook aan de slag als deskundige Wmo-consulent? Neem contact met ons op voor informatie of een offerte.

Praktische informatie opleiding Wmo-consulent

De opleiding ‘Wmo-consulent’ bestaat uit 8 dagen training en 1 dagdeel eindtoets en ontwikkeladvies.

Voor uw incompany opleiding kunt u de hele opleiding afnemen of kiezen voor een opleiding op maat, met de onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie. Meer weten? Neem dan even contact met ons op voor meer informatie of een offerte.

Docenten

Anitra Vink

Anitra is specialist in uitvoeringsvragen over de Wmo 2015 en de Jeugdwet en een ervaren docent.

Wim Peters

Wim is gespecialiseerd in de Wmo 2015, de Wet langdurige zorg en het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap.

Anderen bekeken ook