Opleiding
8 dagen
16 deelnemers
Opleiding
2.849,-
26 september 2019 - 28 november 2019 - 09.30 - 16.30 uur
Meld u aan

Resultaten

Na de opleiding

 • bent u in staat om de vraag achter de vraag van cliënten te achterhalen en samen met hen tot goede oplossingen te komen;
 • kunt u samen met de cliënt het te bereiken effect formuleren;
 • hebt u een brede basiskennis over de Wmo;
 • hebt u kennis van het proces van de Wmo-melding en het daaropvolgende onderzoek;
 • bent u bekend met de meerwaarde van een sociaal-medisch advies;
 • kunt u diverse doelgroepen herkennen en uw handelen daarop afstemmen;
 • hebt u kennisgemaakt met de verschillende Wmo-voorzieningen en de bijbehorende indicatiestelling;
 • kunt u ‘omgekeerd denken’, vanuit de vraag van de cliënt, en ook zo werken.

Als Wmo-consulent hebt u de belangrijke taak om de juiste ondersteuning te bieden aan uw cliënten. Het werk is afwisselend en uitdagend. Zo voert u tijdens uw werk verschillende gesprekken met cliënten, onderzoekt u persoonlijke situaties en stelt u indicaties. Hiervoor heeft u de juiste kennis en vaardigheden nodig.

Wmo-consulent worden? Onze praktijkgerichte opleiding maakt van u een professionele en gedegen Wmo-consulent.

Tijdens deze opleiding leert u om te werken vanuit de vragen van uw cliënt en aan te sluiten op zijn of haar mogelijkheden.  U leert hoe u zorgvuldig onderzoek doet naar de persoonlijke situatie van de cliënt, waarbij u ook in staat bent de medische/psychische situatie te beoordelen en te interpreteren. Daarnaast leert u om op basis van dat onderzoek samen met uw cliënt naar oplossingen te zoeken voor zijn of haar vraag. U maakt daarbij gebruik van de wet- en regelgeving in het brede sociale domein.

Na deze 8-daagse opleiding en een eindtoets bent u een professionele en bekwame Wmo-consulent. U hebt dan een flinke dosis kennis van de Wmo en de juiste vaardigheden om uw cliënten een goede oplossing te bieden.

Doelgroep

De opleiding Wmo-consulent is voor iedereen die al werkt of aan het werk wil binnen de Wmo. U bent een beginnende Wmo-consulent of u wilt zich laten omscholen tot Wmo-consulent. U wilt een opleiding volgen om met voldoende basiskennis aan het werk te kunnen. Overweegt u een carrièreswitch? Ook dan is deze opleiding een aanrader.

>Nieuwsgierig naar een dag in het leven van een Wmo-consulent? Lees dan deze blog van Anitra Vink

Inhoud

De opleiding Wmo-consulent bestaat uit 5 modules. U sluit de opleiding af met een individuele eindtoets. Bij een positief resultaat ontvangt u een certificaat.

Wmo 2015: van melding tot besluit (2 dagen)

In deze module staat de vraag van de cliënt centraal. Wat moet u als Wmo-consulent allemaal doen en weten om de vraag te kunnen beantwoorden? Hiervoor is basiskennis noodzakelijk: wat zegt de wet over de melding en het daaropvolgende onderzoek? Waaraan moet dat tenminste voldoen? Hierbij horen ook zaken als het onderzoek naar eigen kracht, inzet van het netwerk (gebruikelijke hulp, mantelzorg), oplossingen vanuit andere wetten zoals de Wlz, Zvw en Wia. In deze module komen ook de Participatiewet, de Jeugdwet en schuldhulp aan bod.

Van vraag naar effect (1 dag)

Tijdens deze module krijgt u vaardigheidstraining om de vraag achter de vraag te kunnen achterhalen. Wat wil de cliënt bereiken?

De doelgroepen in de Wmo (2 dagen)

In deze module hebben we aandacht voor de verschillende doelgroepen en de meest voorkomende ziektebeelden. Eén dag staan de klachten en beperkingen bij lichamelijke ziekten centraal en de andere dag de klachten en beperkingen bij psychische stoornissen en aandoeningen. Ook besteden we aandacht aan de plaats van het medisch binnen de melding en het daaropvolgende onderzoek.

Wmo-voorzieningen (2 dagen)

Deze module gaat over het bereiken van het effect bij de cliënt. Van algemene voorzieningen tot maatwerkvoorzieningen. We bespreken de onderwerpen wonen, vervoer, huishoudelijke hulp, begeleiding, beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Ook besteden we aandacht aan de manier waarop zorg geleverd kan worden: in natura of via een pgb (persoonsgebonden budget).

Rapporteren en bezwaar en beroep (1 dag)

Belangrijkste onderwerp van deze module is de manier van rapporteren. Na het onderzoek moet u in een verslag goed kunnen vastleggen wat er besproken is en wat er wordt besloten. Het vormt de basis voor het maken van de latere beschikking. Het is natuurlijk mogelijk dat de cliënt het niet eens is met het besluit. Tijdens deze module leren we ook wat dan de procedure is van bezwaar en (hoger) beroep.

Praktische informatie

De opleiding bestaat uit 8 dagen training en 1 dagdeel eindtoets en ontwikkeladvies.

Wij verzorgen deze opleiding in-company en als open training.

We organiseren de opleiding in 2019 in het najaar op de volgende dagen:

 • Donderdag 26 september 2019
 • Donderdag 3 oktober 2019
 • Donderdag 10 oktober 2019
 • Donderdag 31 oktober 2019
 • Donderdag 7 november 2019
 • Donderdag 14 november 2019
 • Donderdag 21 november 2019
 • Donderdag 28 november 2019
De trainingsdagen zijn van 9:30 – 16:30 uur.

De opleiding wordt gegeven bij Aristo Utrecht, Brennerbaan 150 in Utrecht.

Wilt u een in-company training? Dan is het mogelijk om maatwerk te leveren en onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond te plaatsen. Neem contact met ons op voor meer informatie of een offerte.

Docenten

Anitra Vink

Anitra is specialist in uitvoeringsvragen over de Wmo 2015 en de Jeugdwet en een ervaren docent.

Wim Peters

Wim is gespecialiseerd in de Wmo 2015, de Wet langdurige zorg en het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap.

Anderen bekeken ook

Opleiding
8 dagen
16 deelnemers
Opleiding
2.849,-
26 september 2019 - 28 november 2019 - 09.30 - 16.30 uur
Meld u aan