Fraude in de Wmo, hoe voorkom je dit?

hero afbeelding Fraude in de Wmo, hoe voorkom je dit?
08 maart 2018

Door Redactie

PGB-fraude in de Wmo: inleiding (deel 1)

Sinds 2007 kennen we het pgb in de Wmo. Het pgb is een geldbedrag, bedoeld om ondersteuning in te kopen. Voor veel mensen is dat pgb echt een uitkomst. Maar hoe ga je als gemeente om met fraude in de Wmo? Lees meer

PGB-fraude in de Wmo: beleid (deel 2)

Na een inleidende blog nu wat meer informatie over hoe je een goede basis kunt opbouwen om als gemeente te kunnen toetsen of een cliënt een pgb moet hebben of niet. En: of dat pgb goed besteed wordt of niet. Lees meer

PGB-fraude in de Wmo: verantwoording (deel 3)

Doel van een voorziening op grond van de Wmo 2015 of de Jeugdwet is dat de burger beter kan participeren en langer zichzelf kan redden. Dat kan op twee manieren: in natura of in de vorm van een pgb. Draagt verantwoording afleggen ertoe bij dat de cliënt krijgt waar de voorziening voor was bedoeld, namelijk het beter kunnen participeren in de samenleving en het langer of opnieuw op eigen benen kunnen staan? Lees meer

PGB-fraude in de Wmo: Wat kunnen we leren van de Wlz? (deel 4)

Het persoonsgebonden budget is ‘uitgevonden’ in de AWBZ. De toenmalige Wvg, de voorloper van de Wmo, kende geen pgb. In de Wmo heeft het pgb voor het eerst een officiële plek gekregen. De ervaring met het pgb en met fraude met het pgb is binnen de Wet langdurige zorg (ex AWBZ) dus aanzienlijk groter dan binnen de Wmo. Het is daarom goed om eens in de Wlz te kijken of wij daar dingen van kunnen leren. Lees meer

Anderen bekeken ook