0

Jeugd

De uitvoering van de Jeugdwet vraagt om nogal wat kennis en vaardigheden. Wordt u graag nog beter in uw werk? Welkom bij Stimulansz. Onze opleidingen en trainingen rond de Jeugdwet behoren tot de beste van Nederland.

Over Stimulansz

Stimulansz is kennis- en adviespartner van gemeenten in het sociaal domein. Wij bieden oplossingen die de dienstverlening van gemeenten écht beter maakt.

10.000

professionals
uit het sociaal domein opgeleid

50

hoogwaardige trainingen

in het sociaal domein

8,5

het gemiddelde cijfer
waarmee deelnemers
onze trainingen
beoordelen

Altijd met Stimulansz

We vertalen de theorie van wet- en regelgeving naar de werkvloer, waarbij we laten zien dat er meer mogelijk is in de regelgeving dan vaak wordt gedacht. We adviseren en trainen beleidsmedewerkers, klantmanagers en andere professionals en doen dat met veel enthousiasme en betrokkenheid en vanuit een grote kennis van de praktijk. We helpen mee aan het verbeteren van de bedrijfsvoering via sturingsinformatie. Zo zit Stimulansz in het hart van alle werkprocessen met als doel de dienstverlening van gemeenten in het sociaal domein beter en daarmee het leven van mensen die afhankelijk zijn van die dienstverlening een stuk makkelijker te maken.

Trainingen over de Jeugdwet-trainingen

Met een Jeugdwet-training van Stimulansz krijgt u de juiste handvatten voor uw dagelijkse praktijk. U kunt het geleerde direct toepassen in uw werk. De lesstof sluit aan bij de laatste ontwikkelingen. Dat komt omdat we onze trainingen en opleidingen regelmatig verrijken en actualiseren. Dit doen we op basis van de honderden vragen die onze helpdesk-medewerkers elke maand krijgen. Waardevol is ook de feedback op onze trainingen Jeugdwet. Ook tijdens ons advieswerk aan gemeenten horen we veel.

Heeft u uw Jeugdwet-opleiding of -training afgerond? Ook daarna helpen we u om uw kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen. Kies uit één van onze verdiepende trainingen en opleidingen. En raadpleeg onze online Kennisbank Inzicht Sociaal Domein, met daarin alle juridische en praktische informatie voor professionals in het sociaal domein. Deze kennis houden we continu up-to-date. We verfijnen onze trainingen en opleiding ook op basis van de evaluaties van deelnemers.

Doel van de Jeugdwet-trainingen

De Jeugdwet regelt de verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en jongeren (jeugdigen) en hun ouders. Of het nu gaat om opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen of stoornissen. Een uitdagende opdracht, ook gelet op de beperkte budgetten vanuit de landelijke overheid. Een andere uitdaging is, dat u als gemeente niet altijd zelf beslist, maar wel betaalt. En dat gespecialiseerde hulp niet overal wordt geboden.

De opleidingen en trainingen Jeugdwet van Stimulansz hebben tot doel dat u ouders zo goed mogelijk kunt ondersteunen. Zodat zij de regie behouden over het eigen gezin. Dat vraagt om goede, actuele (juridische) kennis én praktische vaardigheden. De Jeugdwet-opleidingen en -trainingen van Stimulansz geven je die bagage.

Voor wie zijn de trainingen van Stimulansz?

Bij jeugdzorg zijn veel verschillende professionals betrokken binnen een gemeente. De opleidingen en trainingen Jeugdwet van Stimulansz zijn daarom geschikt voor uiteenlopende professionals. Van beleidsadviseur tot schuldhulpverlener. En van handhaver tot sociaal-juridische dienstverlener. Sommige richten zich op het opdoen of verdiepen van kennis. Zoals de ‘Opleiding Beleidsadviseur sociaal domein’ en de training ‘De waarde van medische advisering in Wmo en Jeugdwet’. Andere Jeugdwet-opleidingen en -trainingen gaan over vaardigheden. Zoals ‘Effectief omgaan met stress in het sociaal domein’, de training ‘Van vraag naar effect’ en de training ‘Omgaan met mensen met verward gedrag’.

Wilt u zich in één middag laten bijpraten over alle ontwikkelingen in de Jeugdwet? Kom dan naar de Actualiteitendag ‘Actualiteiten Jeugdwet’.

Elke Jeugdwet-opleiding en Jeugdwet-training stemmen we af op uw dagelijkse praktijk, vragen die leven bij gemeenten én op actuele ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Elke training richt zich op de interactie tussen u als professional en de inwoner. Zo helpt u mensen concreet verder.