Waarom maatwerk in de Wmo onmisbaar is

Leonie Ramaker geeft 7 gouden adviezen aan beleidsadviseurs en kwaliteitsmedewerkers voor Wmo-maatwerk.

hero afbeelding Waarom maatwerk in de Wmo onmisbaar is
10 oktober 2023

Tijdens haar werk als Wmo- en kwaliteitsadviseur bij verschillende gemeenten merkte Leonie Ramaker dat maatwerk dicht bij haar eigen werkwijze ligt. Voor Leonie is de Omgekeerde Toets de eerste stap bij goed maatwerk: “Je gaat een open gesprek aan, kijkt naar wie iemand is en wint vertrouwen. De regie blijft bij de inwoner en samen werk je naar een echt passende oplossing.” Leonie, sinds kort adviseur en trainer bij Stimulansz, deelt haar ervaring, benoemt valkuilen en geeft 7 gouden adviezen voor Wmo-maatwerk. 

Ervaring met maatwerk in de Wmo 

“Vanuit mijn nieuwsgierige blik”, vertelt Leonie, “kijk ik eerst naar een inwoner als mens. Wie is de persoon achter de vraag? Het is belangrijk om daar ruimte voor te maken. Als je iemands verhaal beter kent, ga je voor een duurzame oplossing. Mét inwoners praten in plaats van óver inwoners. Wat is nu echt passend? Zien en horen wat er nodig is en daarop aansluiten. Dat is voor mij Wmo-maatwerk. Zo regelde ik voor een inwoner dat zij naar een dagbesteding kon die buiten de gemeente lag. Die plek paste namelijk heel goed bij haar interessegebied en motivatie. Het betekende wel een hoger tarief voor vervoerskosten. Door de passende plek werd deze mevrouw snel toegeleid naar een betaalde baan. Op korte termijn meer investeren kan op lange termijn een kortere indicatie opleveren.” 

Durf en kijk naar mogelijkheden  

“Daarnaast kan een passende oplossing ook betekenen dat iemand een afwijzing krijgt bij een Wmo-aanvraag”, vervolgt Leonie. “Dat kan wel eens een uitdaging zijn. Zorgvuldig onderzoek en besluiten durven nemen is nodig. Ik vind het belangrijk om inwoners te laten denken in mogelijkheden. Toen een jonge vrouw een aanvraag deed, zag ik iemand die veel zelfredzamer en zelfstandiger was dan ze zelf dacht. Ik ging niet mee in haar vraag voor een bepaalde Wmo-voorziening en gaf haar passend advies. Eerst had zij wat weerstand maar uiteindelijk werd het een succesvol traject. Uitleg en transparante communicatie met de inwoner zijn altijd van groot belang.” 

Zorg voor ruimte 

“Andere uitdagingen bij maatwerk in de Wmo”, vertelt Leonie, “zijn het gevoel van beperking door de kaders in wet- en regelgeving, weinig communicatie op de werkvloer over maatwerk, werkdruk door wachtlijsten en het financiële kader.” Leonie benoemt dat er ruimte en tijd moet zijn om een goed beeld te krijgen van de vraag achter de vraag van de inwoner. “Laat Wmo-medewerkers uitspreken waarom ze doen wat ze willen doen. Gun ze de tijd om met de inwoner in gesprek te gaan, zonder direct voor snelle oplossingen te gaan. Iedereen is gebaat bij een duurzame oplossing. Houd voor ogen dat het iets beters oplevert en laat medewerkers hun verantwoordelijkheid daarvoor nemen.” 

Positieve invloed 

Leonie kijkt ernaar uit om als adviseur en trainer bij Stimulansz bij te dragen aan de kwaliteit van maatwerk in de Wmo. Enthousiast vertelt ze: “Ik heb zin om met de Wmo-trainingen, De Omgekeerde toets en de opleiding Kwaliteitscoach deelnemers mee te nemen in het vergroten van hun kennis en vaardigheden. Je ziet in de praktijk dat een passende oplossing door maatwerk positieve invloed heeft op veel levensgebieden van inwoners. Ik draag daar graag aan bij.” 

Vermijd deze 3 valkuilen bij Wmo-maatwerk 

  • Focus op snel afhandelen en direct kant en klare oplossingen aandragen. 
  • Meer tijd aan het bureau doorbrengen dan met de inwoner. 
  • Binnen de gemeente top-down werken. 

7 gouden adviezen van Leonie voor Wmo-maatwerk  

  • Kies voor de duurzame oplossing, investeer in tijd bij de start.   
  • Werk samen met de inwoner, gelijkwaardig als mens. 
  • Durf anders te denken en te doen en communiceer daar open over. 
  • Zorg dat Wmo-medewerkers vertrouwen en eigenaarschap krijgen.  
  • Straal als gemeente ook je menselijke kant uit.  
  • Werk samen met andere partijen en maak verbinding met andere wetten. 
  • Vier successen, deel ervaring en inspireer daarmee collega’s.  

 

Houd je kennis op peil

Meer tips en inzichten over maatwerk in de Wmo ontvangen? Abonneer je op de gratis nieuwsbrief Sociaal Domein van Stimulansz. Elke 2 weken ontvang je op donderdag updates en toelichting van onze experts.