Resultaten

Dit levert het op:

 • Gedegen basiskennis van de gedragspsychologie.
 • Goede theoretische onderbouwing voor eigen beleid.
 • Een plan van aanpak voor de eigen organisatie.
 • Uitwisselen van inzichten met beleidscollega’s.

Doorbreekt de kloof tussen beleid en realiteit

Herkent u dit? U heeft een beleidsplan geschreven. In theorie is er niets op aan te merken. Alleen, in de praktijk komt er van uw mooie plan weinig terecht. Er gaapt blijkbaar een kloof tussen uw beleid en de realiteit. Hoe komt dit? Een belangrijke oorzaak is dat mensen zich vaak anders gedragen dan u had verwacht. En dat u zelf niet goed los kunt komen van uw eigen denkkader en de bijbehorende (voor)oordelen. Zo ‘danst’ u om elkaar heen en blijft het gewenste resultaat uit. Maar gedrag is wel degelijk in positieve zin te beinvloeden. Kennis van de gedragswetenschappen kan u daarom helpen wél het gewenste effect te bereiken.

Omgekeerde masterclass

Deze masterclass is anders dan andere masterclasses. We halen de ‘buitenwereld’ het sociaal domein in en tonen aan dat u daarmee uw voordeel kunt doen. We beginnen met het bepalen van het effect dat u wilt behalen met uw beleid en werken daar systematisch en gestructureerd naar toe. We zorgen voor de verbinding in uw organisatie tussen beleid en uitvoering zodat u weet of uw plan en de doelen die u zichzelf heeft gesteld ook een reële kans van slagen hebben. Deelnemers aan deze masterclass zijn ervaren beleidsmedewerkers die impact willen maken in hun werkveld.

Exclusief! Met deze masterclass gaat u voor krachtig beleid met effect!

Voor wie?

Deze omgekeerde masterclass is voor:

 • Beleidsmedewerkers met minimaal 6 jaar werkervaring die daadwerkelijk een impact kunnen maken.
 • Bij inschrijving wordt contact opgenomen met de deelnemer om te kijken of dit echt de juiste opleiding is.

Programma Omgekeerde Masterclass Gedrag met Beleid

Webinar (Voorafgaand aan dag 1)

In een webinar van 30 minuten krijgt u de eerste input voor de masterclass. Zo kunnen we een vliegende start maken. Uitgangspunt moet zijn: het effect! U kunt tijdens dit webinar uw eerste vragen voorleggen aan onze expert Evelien Meester.

Dag 1:  Denken met je onderbuik. Wat bepaalt ons gedrag?

Een huis kopen is een grote beslissing. Het is logisch te veronderstellen dat iemand zo’n beslissing neemt op rationele gronden. Is de locatie goed? Kunt u het betalen? Is het huis groot genoeg? Is er een school in de buurt? Maar niets is minder waar. Uit onderzoek blijkt dat we veel van onze beslissingen nemen met ons reptiele brein, het oudste deel van onze hersenen, dat intuïtief reageert. En vervolgens zoeken we in de ratio naar de argumenten die bij deze gevoelsmatige keuze passen.

Op deze eerste dag bespreken we eerst de theorie van het gedrag. Hoe heeft gedrag zich evolutionair ontwikkeld? We kijken naar 2 denksystemen, het rationele en intuïtieve systeem. Vervolgens koppelen we de theorie aan uw dagelijkse praktijk. Welke voorbeelden kent u van beleid dat onvoldoende succes had omdat er vooroordelen leefden over de doelgroep die niet bleken te kloppen?  En wat zou u met de kennis van de masterclass nu anders doen?

Dag 2:  Hoe kunnen we gedrag op een positieve manier beïnvloeden?

Hoe krijg je mensen in beweging? Wat werkt wel? En wat werkt niet? Op deze 2e dag bespreken we een aantal rapporten over dit onderwerp in het sociaal domein die laten zien welke maatregelen effectief zijn. Ook vertellen we wat de gedragswetenschap zegt over het motiveren van mensen. In de middag gaat u zelf aan de slag en selecteert u situaties uit uw eigen werkomgeving waarin u het geleerde kunt toepassen.

Dag 3:  Maken van een omgekeerd plan van aanpak

Op de derde en laatste dag leert u meer over gedragsbeïnvloeding en schetst u de contouren van een plan van aanpak om de geleerde kennis te borgen in uw organisatie. Dit plan van aanpak vormt de basis voor uw nieuwe of verbeterde beleidsplannen.  

Na een half jaar nodigen we u uit om tijdens een kennislunch gezamenlijk te bespreken hoe het met uw plan van aanpak staat, wat de (voorlopige) resultaten zijn van de kennis en de inzichten die u tijdens de masterclass heeft opgedaan.

Beleid doortrekken naar de uitvoering?

Deze masterclass is toegespitst op beleidsmedewerkers. Wilt u zeker weten dat hetgeen u leert en toepast ook effect heeft in de uitvoering? Na deze masterclass is het voor klantmanagers/consulenten van uw organisatie met minimaal 6 jaar werkervaring mogelijk in te tekenen voor een Omgekeerde Masterclass Gedrag in Uitvoering. Zo is de hele lijn in uw organisatie betrokken bij de implementatie van uw plannen, wat de kans op succes aanzienlijk vergroot. We informeren u daarover tijdens de masterclass.

Praktische informatie

De masterclass duurt 3 dagen, met steeds 1 maand ertussen. In die maand heeft u de tijd voor de huiswerkopdracht.  Deelnemers en docent houden in die periode contact voor begeleiding en om de continuïteit te waarborgen. Elke lesdag duurt van 9:30 tot 15:00 uur en bestaat uit een theorie- en praktijkdeel. Na een half jaar is er een kennislunch voor het uitwisselen van ervaringen.
Er zitten maximaal 16 deelnemers in 1 groep zodat er voldoende ruimte is voor persoonlijke aandacht.

In 2019 is de masterclass op:

 • Dag 1 – dinsdag 1 oktober 2019 van 9:30 tot 15:00 uur.
 • Dag 2 – dinsdag 29 oktober 2019 van 9:30 tot 15:00 uur.
 • Dag 3 – dinsdag 26 november 2019 van 9:30 tot 15:00 uur.

Uw studiebelasting

In totaal 16 uur voor de huiswerkopdrachten.

Literatuur en werkboeken

U krijgt een:

 • boek van een Nobelprijswinnaar;
 • reader met daarin verschillende wetenschappelijke onderzoeken;
 • werkboek voor de opdrachten tijdens de les en voor de huiswerkopdrachten;
 • overzicht met aanbevolen literatuur.

Locatie

U bent deze dagen van harte welkom bij Huis Oudegein, Oudegein 1 in Nieuwegein. Meer informatie over de locatie vindt u hier.

Contactpersoon

Evelien Meester

Evelien is Teammanager Juridische Facilitering en Vakbekwaamheid en specialist op het terrein van de Participatiewet.

Anderen bekeken ook