Training
1 dag
15 deelnemers
Open training
425,- voor Stimulansz Wmo Inzicht abonnees en € 510,- voor niet-abonnees

19 maart 2019

- 09:30 - 16:30 uur

18 april 2019

- 09:30 - 16:30 uur

24 september 2019

- 09:30 - 16:30 uur
Meld u aan

Resultaten

 • U bent op de hoogte van de juridische achtergrond rondom begeleiding en van actuele jurisprudentie;
 • U weet wat u moet onderzoeken om tot een goede onderbouwing te komen;
 • U kunt begeleidingsdoelen formuleren;
 • U kunt deze doelen vertalen naar uren begeleiding per week;
 • U kunt een indicatie begeleiding stellen.

U herkent het wel: er komt een melding bij de Wmo binnen van een cliënt die door een psychiatrische aandoening thuis vastloopt. U gaat in gesprek bij de cliënt thuis en u bent van mening dat er begeleiding moet worden ingezet vanuit de Wmo. Maar wat is nu een passende indicatie voor deze cliënt? En hoe bepaalt u dat? Wilt u de maatwerkvoorziening ‘begeleiding’ beter leren indiceren? Dan is deze praktische training een aanrader.

Deelnemers aan het woord

Doelgroep

Deze training is voor iedereen die in de dagelijkse praktijk met de Wmo werkt en die indicaties stelt voor de maatwerkvoorziening ‘begeleiding’, zoals Wmo-consulenten en wijkteam medewerkers.

 

Een goede indicatiestelling na zorgvuldig onderzoek leidt tot passende Wmo begeleiding.

 Inhoud

 • Juridische achtergronden bij indicatiestelling begeleiding Wmo;
 • Actuele jurisprudentie op het terrein van begeleiding Wmo;
 • Kennismaking met de doelgroep;
 • Wat houdt begeleiding in?;
 • Wat is zorgvuldig onderzoek?;
 • Gebruikelijke hulp onderzoeken als onderdeel van het keukentafel gesprek;
 • Gebruikelijke hulp bij huishoudelijke hulp versus gebruikelijke hulp bij begeleiding;
 • Gebruikelijke hulp en medisch advies;
 • Indicatiestelling begeleiding;
 • Stellen van doelen in samenwerking met de cliënt;
 • Andere wetgeving in relatie tot begeleiding (Participatiewet, Wlz, Jeugdwet, Zvw).

De training is praktisch van opzet. We gaan uit van uw eigen werkproces. We bespreken casussen en gaan aan de slag met indicatiestelling

Praktische informatie

We organiseren de training Wmo-begeleiding: van onderzoek tot indicatie op de volgende data:

 • Dinsdag 19 maart 2019 van 9:30 – 16:30 uur.
 • Donderdag 18 april 2019 van 9:30 – 16:30 uur.
 • Dinsdag 24 september 2019 van 09:30 – 16:30 uur.

Alle trainingen worden gegeven op de Koningin Wilhelminalaan 5 in Utrecht.

Adviseurs

Anitra Vink

Anitra is specialist in uitvoeringsvragen over de Wmo 2015 en de Jeugdwet en een ervaren docent.

Wim Peters

Wim is gespecialiseerd in de Wmo 2015, de Wet langdurige zorg en het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap.

Anderen bekeken ook

Training
1 dag
15 deelnemers
Open training
425,- voor Stimulansz Wmo Inzicht abonnees en € 510,- voor niet-abonnees

19 maart 2019

- 09:30 - 16:30 uur

18 april 2019

- 09:30 - 16:30 uur

24 september 2019

- 09:30 - 16:30 uur
Meld u aan