2 dagdelen
7-12 deelnemers
425
22 februari 2018 - 09.30-16.30 uur
Schrijf u in

Resultaten

 • U bent op de hoogte van de juridische achtergrond rondom begeleiding en van actuele jurisprudentie;
 • U weet wat u moet onderzoeken om tot een goede onderbouwing te komen;
 • U kunt begeleidingsdoelen formuleren;
 • U kunt deze doelen vertalen naar uren begeleiding per week;
 • U kunt een indicatie begeleiding stellen.

Het indiceren van begeleiding Wmo als maatwerkvoorziening is sinds de komst van de Wmo 2015 een taak van de gemeente. U herkent het wel: er komt een melding bij de Wmo binnen van een cliënt die door een psychiatrische aandoening thuis vast loopt. U gaat in gesprek bij de cliënt thuis en u bent van mening dat er begeleiding moet worden ingezet vanuit de Wmo. Maar wat is nu een passende indicatie voor deze cliënt? En hoe bepaalt u dat? Hoeveel tijd indiceer ik en voor hoe lang? Waar schuurt de maatwerkvoorziening begeleiding tegen oplossingen uit andere wetgevingen aan? Hoe stel ik doelen met de cliënt en hoe borg ik deze doelen? Allemaal vragen waar u in de praktijk tegenaan loopt. Tijdens de training ‘indicatiestelling begeleiding Wmo’ geven we antwoord op deze en andere vragen.

Doelgroep

Voor iedereen die in de dagelijkse praktijk met de Wmo werkt en die indicaties stelt voor de maatwerkvoorziening begeleiding. Wmo-consulenten, wijkteam medewerkers, beleidsmakers etcetera.

 

Biedt passende begeleiding Wmo door goede indicatiestelling

 Inhoud

De training is praktisch van opzet. We gaan uit van uw eigen werkproces. We bespreken casussen en  gaan aan de slag met indicatiestelling

 • Juridische achtergronden bij indicatiestelling begeleiding Wmo;
 • Actuele jurisprudentie op het terrein van begeleiding Wmo;
 • Kennismaking met de doelgroep;
 • Wat houdt begeleiding in?;
 • Indicatiestelling begeleiding;
 • Uw rol als indicatiesteller;
 • Stellen van doelen in samenwerking met de cliënt
 • Andere wetgeving in relatie tot begeleiding (P-wet, Wlz, Jeugdwet, Zvw)

Praktische informatie

De training vindt plaats in Utrecht van 9:30-16:30 uur.

Adviseurs

Anitra Vink

Anitra is specialist in uitvoeringsvragen over de Wmo 2015 en de Jeugdwet en een ervaren docent.

Laurens Bouw

Laurens is samen met collega’s verantwoordelijk voor het complete aanbod van trainingen en opleidingen.

Anderen bekeken ook

2 dagdelen
7-12 deelnemers
425
22 februari 2018 - 09.30-16.30 uur
Schrijf u in