Resultaten

 • U kent de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
 • U kunt de beslagvrije voet berekenen
 • U weet hoe de berekening van het vtlb hierdoor verandert
 • U weet wat deze wet voor uw werk en uw cliënten betekenen

Per 1 januari 2021 is de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking getreden. Deze wet heeft invloed op de financiële situatie van inwoners met schulden. En het raakt het werk van menig professional. De schuldhulpverlener, de bewindvoerder, invorderingsmedewerkers, etc. Allen hebben in meer of mindere mate te maken met deze wetswijzigingen die van toepassing zijn.

Wilt u weten wat er gaat veranderen? Zodat u uw cliënten op de juiste manier kunt blijven ondersteunen? Dan zijn deze modulaire trainingen van Stimulansz ideaal. We bieden drie verschillende trainingen die de wet voor verschillende doelgroepen inzichtelijk maken. De trainingen zijn praktisch ingestoken, zodat u de kennis meteen kunt toepassen in de praktijk.

Lees hieronder meer over de verschillende trainingen

Training Beslagvrije voet – basis

Tijdens deze online training nemen we de hoofdlijnen van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet met u door.
We behandelen de volgende onderwerpen:

 • De berekening van de beslagvrije voet
 • De hoogte van de afloscapaciteit
 • De beslagvolgorde
 • De basis van de coördinerend deurwaarder

Voor wie

 • Schuldhulpverleners
 • Bewindvoerders
 • In- en terugvorderingsmedewerkers
 • Kwaliteitsmedewerkers

Praktische informatie

Datum
We bieden de training Beslagvrije voet basis aan op:

 • 17 mei 2021 van 13:30 – 15.30 uur.

Locatie
Het is een online training

Trainer
De training wordt verzorgd door Marion Bijveld.

Kosten
Deelname bedraagt € 95 per persoon.

Training Beslagvrije voet – verdieping

Tijdens deze online training gaan we dieper in op de gevolgen van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet voor de werkpraktijk voor de medewerkers invordering en debiteurenbeheer. We behandelen de volgende onderwerpen:

 • Verrekenen en beslag
 • Beslag bij bijstand en inkomen
 • Rol coördinerend deurwaarder
 • Toepassing van de modelmededeling
 • Beslag en reservering vakantietoeslag

Voor wie

 • Invorderingsmedewerkers
 • Medewerkers debiteurenbeheer

Praktische informatie

Datum
We bieden de training Beslagvrije voet – verdieping aan op:

 • 27 mei 2021 van 13:30 – 15.00 uur.

Locatie
Het is een online training.

Trainer
De training wordt verzorgd door Corinne Berhitu.

Kosten
Deelname bedraagt € 95 per persoon.

Training Vtlb (actualiteiten)

In deze online training worden de wijzigingen die effect hebben op het vrij te laten bedrag (VTLB) behandeld (door ontwikkelingen beslagvrije voet).

We behandelend de volgende onderwerpen:

 • Invullen van de calculator
 • Afloscapaciteit berekenen vanaf 1 januari 2021
 • Bijdrage tegemoetkoming inwonenden
 • Leaseauto
 • Woonkosten
 • Samenwonenden
 • Oefenen met casuïstiek

Voor wie

 • Schuldhulpverleners
 • Bewindvoerders

Voor het volgen van deze module is het gewenst dat de basistraining vereenvoudiging beslagvrije voet is gevolgd. Of dat er al voldoende kennis is over de vereenvoudiging beslagvrije voet en het vrij te laten bedrag (VTLB).

Praktische informatie

Datum
We bieden de training Training Vtlb (actualiteiten) aan op:

 • 3 juni 2021 van 09:30 -12:00 uur.

Locatie
Het is een online training.

Trainers
De training wordt verzorgd door Maarten Bergman en Marion Bijveld.
Maarten heeft jarenlange ervaring als trainer binnen het sociaal domein met als specialisatie schuldhulpverlening en armoedebeleid.
Met 8 jaar praktijkervaring is Marion bij uitstek geschikt om gemeenten te adviseren bij vraagstukken rondom de uitvoering van de schuldhulpverlening

Kosten
Deelname bedraagt € 125 per persoon.

Meer vtlb
Heeft u interesse in een training Vtlb waarin zowel basiskennis als actualiteiten worden getraind?
Kijk dan eens hier.

Contactpersoon

Laurens Bouw

Opleidings- en organisatieadviseur, trainer en e-learning specialist.