Masterclass

Resultaten

Dit levert het op:

  • U weet waar gedrag vandaan komt.
  • U bent in staat om een goede probleemanalyse te maken om van daaruit aan de oplossing te werken.
  • U kunt technieken toepassen om weerstand weg te nemen en mensen te motiveren.
  • U bent in staat om het geleerde toe te passen bij het maken van beleid.
  • U wisselt kennis en inzichten uit met beleidscollega’s.

In de masterclass gaan we in op de basis van gedrag. Hoe heeft dit zich evolutionair ontwikkeld? Hoe spelen onze drijfveren een rol bij het gedrag dat we vertonen? We gaan in op de hindernissen die het maken of uitvoeren van effectief beleid in de weg staan en laten zien hoe kennis van de gedragspsychologie u kan helpen deze hindernissen te overwinnen. Deze 3-daagse masterclass Gedrag is het vervolg op de basisopleiding beleidsadviseur sociaal domein. Maar ook zonder de basisopleiding is deze masterclass goed te volgen voor de beleidsadviseur met enkele jaren ervaring.

Het positieve effect van gedragskennis

Voor een goede dienstverlening aan burgers binnen het sociaal domein speelt de gedragspsychologie een belangrijke rol. Waarom doen mensen wat ze doen? En in welke denkkaders zit u zelf gevangen waardoor u niet altijd in staat bent om een situatie goed te beoordelen?
Deze masterclass Gedrag zorgt ervoor dat u zich meer bewust bent van uw eigen gedrag en dat van uw collega’s en hoe u dat positief kunt beïnvloeden. Aan het eind van dit traject bent u in staat om effectiever beleid te maken én om ervoor te zorgen dat het daadwerkelijk wordt uitgevoerd zoals u voor ogen had.

Deze masterclass is voor beleidsmedewerkers die impact willen maken!

Voor wie?

Deze omgekeerde masterclass is voor beleidsmedewerkers met minimaal 3 jaar werkervaring.

Deelnemers aan het woord

Masterclass
Masterclass

Programma

Vooraf:
We vragen u om een eigen casus mee te nemen naar de masterclass. Welk probleem zou u willen oplossen? Natuurlijk helpen we u bij het vinden van een geschikte casus om tijdens de masterclass mee aan de slag te gaan.

Dag 1: De basis van gedrag en omgaan met weerstand
Theorie: We nemen u mee terug in de tijd en laten u zien op welke manier de evolutie nog steeds invloed heeft op het gedrag dat we dagelijks vertonen. Welke drijfveren spelen hier bewust en onbewust een rol? Daarnaast gaan we in op weerstanden. Hoe herkent u deze en wat kunt u doen om weerstand om te buigen naar iets positiefs?
Praktijk: U maakt een start met een grondige analyse van het probleem dat u in uw organisatie wilt oplossen.

Dag 2: Weerstanden en motieven
Theorie: U kunt mensen laten groeien of ze juist klein houden. Vandaag gaan we aan de slag met verschillende methodieken waarmee u mensen kunt helpen om een stapje verder te komen. Daarnaast gaan we aan de slag met het realistisch mensbeeld. Is de manier waarop we naar mensen kijken en wat we van ze verwachten altijd wel reëel?
Praktijk: U past deze kennis toe op uw eigen praktijksituatie en maakt een volgende stap in uw probleemanalyse.

Dag 3: Plan van aanpak voor verbeteren beleidsplan
Theorie: Op de derde en laatste dag nemen we de tijd om terug te blikken op dag 1 en 2. Wat heeft u daarvan meegenomen naar de praktijk? Waar liep u tegen aan? Natuurlijk gaan we ook met nieuwe dingen aan de slag. We verdiepen ons in het psychologisch landschap en bieden verdieping op de technieken.
Praktijk: Vandaag rond u uw probleemanalyse – met mogelijke oplossing – af.

Natuurlijk sluiten we deze dag af met een diploma uitreiking.

Praktische informatie

De masterclass Gedrag duurt 3 dagen, met steeds 1 maand ertussen. In die maand heeft u de tijd voor de huiswerkopdracht.

Deelnemers en docent houden contact voor begeleiding om de continuïteit te waarborgen. Elke lesdag duurt van 9:30 tot 15:00 uur en bestaat uit een theorie- en praktijkdeel.

Er zitten maximaal 16 deelnemers in 1 groep zodat er voldoende ruimte is voor persoonlijke aandacht.

Na afloop van de training wordt met iedere deelnemer een telefonische afspraak van 1 uur gepland, zodat vragen waar u in de praktijk tegenaan loopt met de trainer besproken kunnen worden.

Data

In 2020 Vanwege de laatste corona maatregelen gaat de masterclass najaar 2020 niet door:

De data voor het voorjaar van 2021 volgen zo snel mogelijk.

Locatie

U bent deze dagen van harte welkom bij Huis Oudegein, Oudegein 1 in Nieuwegein. Meer informatie over de locatie vindt u hier.

Uw studiebelasting

In totaal 16 uur voor de huiswerkopdrachten.

Literatuur en werkboeken

U krijgt een:

  • Reader met daarin verschillende wetenschappelijke onderzoeken.
  • Werkboek voor de opdrachten tijdens de lessen en voor de huiswerkopdrachten.
  • Overzicht met aanbevolen literatuur.

Expert

Mr. Evelien Meester

Teammanager Innovatie en Strategie. ‘Omdenker’ van het sociaal domein.

Anderen bekeken ook