0

Omgekeerd werken

Werken met de Omgekeerde Toets zorgt voor maatwerk zonder willekeur. Steeds meer gemeenten werken met deze methodiek, ontwikkeld door Stimulansz. Inmiddels hebben we ruim 100 gemeenten begeleid bij de implementatie, onder meer met trainingen in omgekeerd denken.

Over Stimulansz

Stimulansz is kennis- en adviespartner van gemeenten in het sociaal domein. Wij bieden oplossingen die de dienstverlening van gemeenten écht beter maakt.

10.000

professionals
uit het sociaal domein opgeleid

50

hoogwaardige trainingen

in het sociaal domein

8,5

het gemiddelde cijfer
waarmee deelnemers
onze trainingen
beoordelen

Altijd met Stimulansz

We vertalen de theorie van wet- en regelgeving naar de werkvloer, waarbij we laten zien dat er meer mogelijk is in de regelgeving dan vaak wordt gedacht. We adviseren en trainen beleidsmedewerkers, klantmanagers en andere professionals en doen dat met veel enthousiasme en betrokkenheid en vanuit een grote kennis van de praktijk. We helpen mee aan het verbeteren van de bedrijfsvoering via sturingsinformatie. Zo zit Stimulansz in het hart van alle werkprocessen met als doel de dienstverlening van gemeenten in het sociaal domein beter en daarmee het leven van mensen die afhankelijk zijn van die dienstverlening een stuk makkelijker te maken.

Trainingen over omgekeerd denken bij Stimulansz

Stimulansz is de bedenker van het omgekeerd denken in het sociaal domein. Sinds 2015 ondersteunden we al meer dan 100 gemeenten. Op basis van onze kennis en inzichten ontwikkelden we diverse trainingen omgekeerd denken. Ook houden we inspiratiesessies. Deze trainingen en sessies sluiten aan op de diverse wetten. Wmo 2015, Participatiewet, de Wet schuldhulpverlening en de Jeugdwet.

Onze trainingen sluiten ook aan op de actuele ontwikkelingen bij en vragen van gemeenten. Van de basistraining ‘De Omgekeerde Toets’ tot de training ‘Van Vraag naar effect’. En van de inspiratiesessie ‘Beter analyseren door te kijken naar kunst’ tot de escaperoom ‘Denk omgekeerd en los de casus op!’. We houden de trainingen continu actueel, zodat ze volledig tegemoetkomen aan wat uw gemeente nodig heeft.

Doel van de trainingen omgekeerd denken

Het principe van de omgekeerde toets? U kijkt allereerst naar wat nodig is. En of dat past binnen de grondwaarden van de wet. U houdt daarbij ook rekening met de mogelijke effecten van een besluit. Pas daarna volgt de juridische toets. Dat klinkt allemaal heel logisch. Toch is het voor gemeenten wennen om op deze manier te werken. Onze trainingen omgekeerd denken hebben tot doel dat uw gemeente goed leert werken volgens de methode van de omgekeerde toets. Op die manier levert u maatwerk waarbij het effect voorop staat. Ook hebben onze trainingen tot doel dat u uw besluit zo motiveert dat dit transparant en toetsbaar is in bezwaar en beroep. Belangrijk vinden we ook dat u een gemeenschappelijke taal ontwikkelt, zodat samenwerken een stuk makkelijker wordt.

Om resultaat te behalen, beginnen we altijd met een effectdialoog. Daarin bepalen we welk effect uw gemeente wilt bereiken, met de wet in het achterhoofd. De volgende stap is de training De Omgekeerde Toets, eventueel gevolgd door verdiepende trainingen en sessies.

Voor wie zijn de trainingen van Stimulansz?

Bij het werken volgens de methode van de omgekeerde toets zijn meerdere functies betrokken. Zoals beleidsmedewerkers, juridisch medewerkers en uitvoerders van werk en inkomen. En ook: medewerkers Wmo, medewerkers schuldhulpverlening en medewerkers Jeugdwet. Ook sociaal wijkteams hebben ermee te maken. De basistraining ‘De Omgekeerde Toets’ richt zich daarom op hen allemaal. De escaperoom ‘Denk omgekeerd en los de casus op!’ is er voor consulenten en klantmanagers. U krijgt inzicht in het gedrag van inwoners en in uw eigen kader van normen en waarden. U ontdekt de juridische mogelijkheden om te individualiseren. En krijgt een stappenplan voor maatwerk.

Naast deze basistraining hebben we verdiepende trainingen voor beleidsmedewerkers, consulenten, juristen, handhavers, interne controllers, wijkteams en klantmanagers. En inspiratiesessies voor iedereen die is getraind in het werken met de omgekeerde toets.

Verschillen tussen de trainingen in omgekeerd denken

Sommige trainingen omgekeerd denken richten zich vooral op kennis. Zoals de training ‘De Omgekeerde Toets’. Dit is dé basistraining voor wie aan de slag gaat met de methode van de omgekeerd toets. Ook hebben we verdiepende vaardigheidstrainingen. Zoals de training ‘Van vraag naar effect’. De training ‘Effectief omgaan met stress in het sociaal domein’. En de training ‘Zo maakt u een omgekeerde verordening sociaal domein’ en ‘Omgekeerd handhaven’. En bijvoorbeeld ook de trainingen ‘Omgaan met personen met verward gedrag’ en ‘Armoede ontrafeld’. U vergroot uw kennis en vaardigheden ook met de inspiratiesessies en de escaperoom.

We hebben trainingen en opleidingen omgekeerd werken, denken en doen op basis van open inschrijving én incompany-trainingen. Deze trainingen geven we samen met uw gemeente vorm en inhoud. Ook in de open trainingen behandelen we de aandachtspunten die spelen in uw gemeente. Of kies voor een online-training. Het doel is altijd dat u de kennis kunt vertalen naar uw dagelijkse werk.

Ook na de omgekeerd denken-trainingen en sessies blijft u uw kennis en kunde ontwikkelen bij Stimulansz. Met verdiepende trainingen, workshops, webinars en e-learnings, op locatie of online. Waardevol is ook onze online Kennisbank Inzicht Sociaal Domein. Met daarin alle juridische en praktische informatie voor professionals in het sociaal domein. Deze kennis houden we continu up-to-date. We verfijnen onze trainingen en opleidingen ook op basis van de evaluaties van deelnemers.