0

Omgekeerd werken

Werken met de Omgekeerde Toets zorgt voor maatwerk zonder willekeur. Steeds meer gemeenten werken met deze methodiek, ontwikkeld door Stimulansz. Inmiddels hebben we ruim 100 gemeenten begeleid bij de implementatie, onder meer met trainingen & opleidingen in omgekeerd denken.

Filter op


Er zijn 15 resultaten gevonden

Over Stimulansz

Stimulansz is kennis- en adviespartner van gemeenten in het sociaal domein. Wij bieden oplossingen die de dienstverlening van gemeenten écht beter maakt.

10.000

professionals
uit het sociaal domein opgeleid

50

hoogwaardige trainingen

in het sociaal domein

8,5

het gemiddelde cijfer
waarmee deelnemers
onze trainingen
beoordelen

Altijd met Stimulansz

We vertalen de theorie van wet- en regelgeving naar de werkvloer, waarbij we laten zien dat er meer mogelijk is in de regelgeving dan vaak wordt gedacht. We adviseren en trainen beleidsmedewerkers, klantmanagers en andere professionals en doen dat met veel enthousiasme en betrokkenheid en vanuit een grote kennis van de praktijk. We helpen mee aan het verbeteren van de bedrijfsvoering via sturingsinformatie. Zo zit Stimulansz in het hart van alle werkprocessen met als doel de dienstverlening van gemeenten in het sociaal domein beter en daarmee het leven van mensen die afhankelijk zijn van die dienstverlening een stuk makkelijker te maken.

Trainingen en opleidingen over omgekeerd denken bij Stimulansz

Stimulansz is bedenker van omgekeerd denken in het sociaal domein. Sinds 2015 ondersteunden we al meer dan honderd gemeenten op het gebied van omgekeerd denken en werken. Op basis van opgedane kennis ontwikkelden we diverse trainingen, opleidingen en inspiratiesessies die aansluiten op de diverse wetten waar u in de dagelijkse praktijk mee te maken heeft. Bijvoorbeeld de basistraining ‘De Omgekeerde Toets’, de training ‘Van vraag naar effect’ en het webinar ‘Beter analyseren door te kijken naar kunst’.

Doel van de trainingen en opleidingen omgekeerd denken

Wat is het principe van de Omgekeerde Toets? Allereerst kijkt u naar wat nodig is voor uw inwoner en of deze behoefte past binnen de grondwaarden van de wet. U houdt daarbij rekening met de mogelijke effecten van een besluit. Pas daarna volgt de juridische toets. Dat klinkt allemaal heel logisch, toch is het voor veel gemeenten wennen om op deze manier te werken. Onze trainingen omgekeerd denken hebben tot doel dat uw gemeente bekend raakt met het werken volgens de Omgekeerde Toets. Op die manier levert u maatwerk waarbij het effect voorop staat. Onze trainingen hebben daarnaast tot doel dat u uw besluit kunt motiveren, zodat dit transparant en toetsbaar is in bezwaar en beroep. Daarnaast leert u een gemeenschappelijke taal ontwikkelen, zodat samenwerken een stuk makkelijker wordt.

Om resultaat te behalen, beginnen we altijd met een effectdialoog. Daarin bepalen we welk effect uw gemeente wil bereiken, met de wet in het achterhoofd. De volgende stap is de training ‘De Omgekeerde Toets’, eventueel gevolgd door verdiepende trainingen en sessies.

Voor wie zijn de trainingen en opleidingen van Stimulansz?

Binnen een gemeente zijn veel verschillende professionals betrokken bij het werken volgens de Omgekeerde Toets, waaronder beleidsmedewerkers, juridisch medewerkers en uitvoerders van werk en inkomen. Maar ook medewerkers Wmo, medewerkers schuldhulpverlening, medewerkers Jeugdwet en wijkteams kunnen werken volgens de Omgekeerde Toets. De basistraining ‘De Omgekeerde Toets’ richt zich daarom op een breed scala aan professionals in het sociaal domein.

Naast de basistraining hebben we verdiepende trainingen voor beleidsmedewerkers, consulenten, juristen, handhavers, interne controllers, wijkteams en klantmanagers. De escaperoom ‘Denk omgekeerd en los de casus op!’ is er bijvoorbeeld speciaal voor consulenten en klantmanagers. U krijgt inzicht in het gedrag van inwoners en in uw eigen kader van normen en waarden. U ontdekt daarnaast de juridische mogelijkheden om te individualiseren en ontvangt een stappenplan voor maatwerk. We bieden ook inspiratiesessies voor iedereen die is getraind in het werken volgens de Omgekeerde Toets.

Verschillen tussen de trainingen en opleidingen in omgekeerd denken

Sommige trainingen omgekeerd denken richten zich vooral op kennis, zoals de training ‘De Omgekeerde Toets’. Dit is dé basistraining voor wie aan de slag gaat met de methode van de Omgekeerde Toets. Daarnaast bieden we verdiepende vaardigheidstrainingen, zoals de trainingen ‘Van vraag naar effect’ en ‘Omgekeerd handhaven’.

We hebben trainingen en opleidingen omgekeerd werken, denken en doen op basis van open inschrijving én incompany-trainingen. Deze trainingen geven we samen met uw gemeente vorm en inhoud. Ook in de open trainingen behandelen we de aandachtspunten die spelen in uw gemeente. Het doel van onze trainingen en opleidingen is altijd dat u de kennis kunt vertalen naar uw dagelijkse praktijk.

Ook na de omgekeerd denken-trainingen en sessies blijft u uw kennis en kunde ontwikkelen bij Stimulansz. Met verdiepende trainingen, workshops, webinars en e-learnings, op locatie of online.

Waardevol is ook onze online Kennisbank Inzicht Sociaal Domein. Met daarin alle juridische en praktische informatie voor professionals in het sociaal domein. Deze kennis houden we continu up-to-date. U kunt hier ook uw eigen vragen insturen via de helpdesk.