0

Frans Kuiper

Adviseur Participatiewet

Frans Kuiper is expert in arbeidsmarktregelingen en schreef over een periode van 30 jaar tal van beleidsnota’s. Frans ontwikkelde - en is docent van - de zeer populaire opleiding Beleidsadviseur sociaal domein, hij adviseert en traint gemeenten op het terrein van de Participatiewet en geeft advies over re-integratie en activeringsbeleid. Verder is hij betrokken bij de benchmarks Werk en inkomen en Statushouders. Ook is hij een fervent blogger en daarbij springt hij regelmatig op de barricaden om te pleiten voor een meer integrale dienstverlening bij gemeenten en voor een rechtvaardiger sociaal domein.

Blogs van Frans