De wereld staat op zijn kop door de coronacrisis. Hoe gaat u daar als professional in het sociaal domein mee om? U moet snel handelen, maar tegelijkertijd opnieuw het wiel uitvinden omdat deze situatie volstrekt uniek is. Stimulansz ondersteunt hierbij gemeenten. Dit doen we onder andere op de volgende manieren:

Tozo – Tijdelijke Overbruggingsregeling zelfstandigen

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor zelfstandigen (Tozo) is bedoeld voor zelfstandig ondernemers, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en samenwerkingsverbanden. Zelfstandigen kunnen aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen. Stimulansz ondersteunt de Rijksoverheid bij de uitvoering van de regeling door het ontwikkelen en uitbrengen van hulpmiddelen voor uw gemeente.

Getal 4

Toolkit Tozo 4 beschikbaar

Stimulansz heeft in samenwerking met het Ministerie van SZW, Divosa, VNG en gemeenten de Toolkit Tozo 4 samengesteld.

De handreiking Tozo is o.a. aangepast aan de verlenging van de Tozo tot en met juni 2021 en aan de toets op beschikbare geldmiddelen bij een aanvraag of verlenging van de uitkering voor levensonderhoud. Ook de formulieren voor aanvraag, verlenging (verkorte aanvraag) en wijziging zijn geactualiseerd. Deze documenten kunt u nu terug vinden op onze website. Abonnees van Inzicht Sociaal Domein kunnen de handreiking Tozo ook downloaden in onze juridische kennisbank.

Tozo tot 1 juli 2021 verlengd

Het kabinet heeft Tozo verlengd tot de zomer van 2021 en zal gemeenten financieel compenseren voor de kosten. De Tozo is onderdeel van het steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt. Gemeenten krijgen extra middelen voor aanvullende dienstverlening waarmee ze uiterlijk 1 januari 2021 starten: coaching, advies en bij-of omscholing.

De Tozo kent een aanvullende inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De nieuwe regeling kijkt naast inkomen (huishoudinkomen onder het sociaal minimum) ook beperkt naar de financiële middelen van de zelfstandige, zoals bank- en spaarsaldi en aandelen.

logo VNG

Handreiking misbruik en oneigenlijk gebruik Tozo

Om voor gemeenten duidelijkheid te verschaffen over controle en handhaving van de Tozo is er nu ook de ‘Handreiking misbruik en oneigenlijk gebruik Tozo’. In deze Handreiking worden de risico’s met betrekking tot misbruik en oneigenlijk gebruik van de Tozo uiteengezet. En er worden handvatten geboden om (spontane) naleving van de Tozo te bevorderen op basis van gedragswetenschappelijke inzichten. De handreiking is niet openbaar beschikbaar, maar gemeenten kunnen deze terugvinden op het VNG Forum Coronavirus  in het mapje Ondersteuning Ondernemers/ Tozo regeling.

Tozo normensets voor controle, nu kosteloos beschikbaar

In deze hectische tijden wilt u maar een ding: de aanvragen Tozo zo snel mogelijk afhandelen. Maar hoe staat het met de zorgvuldigheid van uw proces? En hoe weet u of u wel de goede beslissingen neemt? Stimulansz ontwikkelde speciaal voor dit doel de Tozo normensets voor toetsing en steekproefsgewijze controle in de applicatie KiC. En let op: ook gemeenten die geen KiC hebben kunnen kosteloos gebruikmaken van deze slimme kwaliteitscheck!

Staatssecretaris Tamara van Ark SZW

De kernpunten van de Tozo op een rij

De kernpunten zijn door onze juridische redactie voor u op een rij gezet op basis van de beantwoording van Kamervragen op 10 april 2020 door staatssecretaris Tamara van Ark van het ministerie van SZW.

Juridische helpdesk

Ook tijdens de coronacrisis staan onze juridische specialisten klaar voor het beantwoorden van uw uitvoeringsvragen. Abonnees van onze kennisbank Inzicht sociaal Domein kunnen hun vragen via de speciale online Tozo-helpdesk stellen en krijgen uiterlijk binnen 48 uur antwoord. Hieronder vindt u een overzicht van veelvoorkomende vragen die we onlangs hebben beantwoord. Nog geen abonnee? Neem contact op met onze adviseur sociaal domein 

Rekenmachine

Tozo en alimentatie

Hoe zit het met alimentatie en de Tozo? Kort je alleen de partneralimentatie? Of ook de kinderalimentatie?

hamer en wetboeken

Op afstand afhandelen van bezwaarschriften

In deze tijd van corona is een fysieke hoorzitting in bezwaarzaken veelal niet mogelijk. Mag ik in deze situatie afzien van een (fysieke) hoorzitting?

 

logo BKR

Tozo en BKR-registratie

Wordt de lening voor bedrijfskapitaal op grond van de Tozo geregistreerd bij het BKR (Bureau Kredietregistratie te Tiel)?

schulden en armoede

Coronacrisis: Vaste lasten niet meer kunnen betalen

Door de coronamaatregelen kunnen sommige klanten in de schuldhulpverlening te maken krijgen met een inkomensdaling. Hierdoor kunnen zij hun vaste laste niet meer betalen.  Wat kunt u als schuldhulpverlener doen?

wat levert het op in euro’s?

Terugvordering Tozo en schuldhulp

Hoe zit het met terugvorderingen Tozo?  Kunnen ondernemers zich aanmelden voor schuldhulpverlening? Wat zijn de consequenties voor de hulp?

Foto jongeman

Buitenlandse ondernemers en Tozo

Hoe zit het met buitenlandse ondernemers en Tozo? In hoeverre kan deze groep aanspraak maken op de Tozo zonder dat dit gevolgen heeft voor hun verblijfsstatus in Nederland?

persoon achter laptop en gsm in de hand

Wel of geen gebruikelijke hulp

Een Wmo-consulent twijfelt of een hulpvraag van een cliënt gebruikelijke hulp is. Welke onderzoeksmogelijkheden zijn er?

mobile telefoon

Wmo-herindicatie in tijden van coronacrisis

De afgelopen weken hebben onze Wmo-experts regelmatig vragen beantwoord over Wmo-herindicatie in tijden van coronacrisis.

Rekenmachine en pen

Berekenen rente bedrijfskapitaal

Vanaf welk moment moeten we de rente gaan berekenen over de lening voor het bedrijfskapitaal?

foto zzpér

Tozo en zelfstandigenaftrek

Moeten zelfstandig ondernemers gebruikmaken van de zelfstandigenaftrek om in aanmerking te komen voor de Tozo? Of is het urencriterium voldoende?

plaatje covid19

Beschikkingen via e-mail tijdens coronacrisis?

Net zoals 90% van Nederland werken ook de meeste ambtenaren thuis. Hoe gaat u dan om met het versturen van beschikkingen en beslissingen op bezwaar per e-mail? Welke mogelijkheden kent de Algemene wet bestuursrecht (Awb)?

Afleggen huisbezoek tijdens coronacrisis

Hoe gaat u als gemeente om met het afleggen van huisbezoeken bij vermoedens van een gezamenlijke huishouding? Wat te doen als de betrokkene niet meewerkt? Wel of niet intrekken van het recht op uitkering? Welke mogelijkheden zijn er?

Persoon plaats handtekening op document

Ondertekenen aanvragen Tozo 

Hoe moeten gemeenten omgaan met Tozo-aanvragen die niet met DigiD zijn verzonden, en waarbij geen handtekening op de aanvraag voor de Tozo staat?

Praktische informatie coronacrisis en het sociaal domein

Wekelijks bloggen onze adviseurs over de actuele ontwikkelingen rondom de coronacrisis en het sociaal domein en bieden zij informatie en praktische handreikingen over hoe u als professional het beste kunt handelen tijdens de coronacrisis.

Schuldhulp aan ondernemers in coronatijd

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de economie. Zelfstandig ondernemers en mensen met een tijdelijk of 0-uren contract worden het hardst getroffen. Zij hebben het vaakst te maken met inkomstendaling en kunnen mogelijk de rekeningen nu al niet meer betalen.

Wim Peters, Stimulansz

7 juridische tips voor telefonisch indiceren en beschikken in tijden van coronacrisis

Het zijn vreemde tijden voor iedereen. Door de coronacrisis ligt het openbare leven grotendeels plat. Voor gemeenten gaat het werk echter onverminderd door, ook binnen het sociaal domein. In deze vreemde tijden moeten we de juridische aspecten niet uit het oog verliezen.

Financiële problemen voorkomen tijdens coronacrisis: Wat kunt u als professional doen?

We geven u graag een overzicht van de relevante maatregelen die er tot nu toe zijn. Daarnaast geven we u tips om te voorkomen dat na afloop van de maatregelen heel veel mensen schulden hebben en hulp nodig hebben.

Wmo-consulent

5 tips voor telefonisch indiceren bij Wmo-meldingen in tijden van coronacrisis

Het zijn vreemde tijden voor iedereen. Door de coronacrisis ligt het openbare leven grotendeels plat. Voor gemeenten gaat het werk echter onverminderd door, ook binnen het sociaal domein. De Wmo is er voor mensen die kwetsbaar zijn en voor hen is deze periode extra moeilijk. Zij zullen zich met hun hulpvragen blijven melden bij de gemeente.

Wilma Kuiper, Stimulansz

Coronacrisis, de schaamte voorbij?

Het zal stilte voor de storm zijn. Nu er zoveel mensen hun inkomen verliezen en schulden dreigen, is het op de afdeling schuldhulpverlening van de verschillende gemeenten nog opvallend rustig. Er melden zich zzp’ers, bedrijven en mensen met tijdelijke en flexibele (nul uren) contracten bij gemeenten, maar opvallend weinig nieuwe schuldhulpaanvragers.

Coronacrisis en het sociaal domein: Ondersteuning aan gemeenten

Wilt u meer weten over de relevante aanpak rondom de coronacrisis en het sociaal domein? En hoe u het beste kunt handelen bij de uitvoering van de Jeugdwet, Participatiewet, Wmo 2015 en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening? Dat kan via onze juridische kennisbank Inzicht Sociaal Domein.

Snel uw kennis bijspijkeren vanuit huis? Of sparren met collega’s en experts van Stimulansz over een lastige casus? Dat kan! Stimulansz ontwikkelt in hoog tempo online trainingen, webinars, e-learnings en seminars voor professionals in het sociaal domein.