0

Kwaliteit & beleid

Hoe levert u als gemeente maatwerk in het sociaal domein én levert u kwaliteit? Stimulansz helpt u verder, met actuele opleidingen en trainingen Kwaliteit & Beleid. Hiermee doet u kennis én vaardigheden op.

Filter op


Er zijn 16 resultaten gevonden

Over Stimulansz

Stimulansz is kennis- en adviespartner van gemeenten in het sociaal domein. Wij bieden oplossingen die de dienstverlening van gemeenten écht beter maakt.

10.000

professionals
uit het sociaal domein opgeleid

50

hoogwaardige trainingen

in het sociaal domein

8,5

het gemiddelde cijfer
waarmee deelnemers
onze trainingen
beoordelen

Altijd met Stimulansz

We vertalen de theorie van wet- en regelgeving naar de werkvloer, waarbij we laten zien dat er meer mogelijk is in de regelgeving dan vaak wordt gedacht. We adviseren en trainen beleidsmedewerkers, klantmanagers en andere professionals en doen dat met veel enthousiasme en betrokkenheid en vanuit een grote kennis van de praktijk. We helpen mee aan het verbeteren van de bedrijfsvoering via sturingsinformatie. Zo zit Stimulansz in het hart van alle werkprocessen met als doel de dienstverlening van gemeenten in het sociaal domein beter en daarmee het leven van mensen die afhankelijk zijn van die dienstverlening een stuk makkelijker te maken.

Trainingen en opleidingen Kwaliteit & Beleid bij Stimulansz

De Kwaliteit & Beleid-opleidingen en -trainingen van Stimulansz sluiten aan op actuele ontwikkelingen bij gemeente: via onze helpdesk krijgen we dagelijks vragen over deze thema’s. Ook tijdens ons advieswerk zijn we scherp op vragen van professionals, waardoor we goed zicht hebben op wat er speelt binnen gemeenten. Wij weten wat u aan kennis en vaardigheden nodig heeft om invulling te geven aan de ontwikkeling en uitvoering van Kwaliteit & Beleid.

Al onze actuele kennis vertalen we naar opleidingen en trainingen Kwaliteit & Beleid die aansluiten op uw praktijk. Van de training ‘Interne Controle en Kwaliteitszorg’ tot ‘De Omgekeerde Toets’ en van de training ‘Risicogestuurde IC en de rechtmatigheidsverklaring’ tot de workshop ‘Breinbrekers voor intern controleurs’, waarbij u de mogelijkheid heeft om te sparren met collega’s.

Doel van de Kwaliteit & Beleid-trainingen en -opleidingen

Als gemeente heeft u een belangrijke taak in het leveren van maatwerk aan inwoners. De vraag is daarbij: hoe vind ik de balans tussen rechtmatigheid, rechtvaardigheid en doelmatigheid? Hoe controleert u dat dit goed gebeurt? En hoe legt u als gemeente verantwoording af aan de gemeenteraad en daarmee aan alle inwoners van uw stad of dorp?

Met onze trainingen en opleidingen Kwaliteit & Beleid krijgen kwaliteitsmedewerkers en beleidsmedewerkers de handvatten om de actuele uitdagingen aan te gaan. Belangrijk hierbij is een goede onderlinge samenhang tussen controle, beleid en uitvoering. Dat is vooral een aandachtspunt voor de interne controleurs, want hoe zorgt u ervoor dat u de juiste informatie krijgt aangeleverd op basis waarvan u de verantwoording opstelt? Waar moet deze informatie aan voldoen? Dit en meer leert u in onze Kwaliteit & Beleid-trainingen en opleidingen.

Voor wie zijn de trainingen en opleidingen van Stimulansz?

De trainingen en opleidingen Kwaliteit & Beleid zijn voornamelijk bedoeld voor intern controleurs, kwaliteitscontroleurs en juridisch kwaliteitsmedewerkers. In onze driedaagse ‘Training Interne Controle (IC) en kwaliteitszorg’ leert u bijvoorbeeld hoe u uw budgetverantwoordelijkheid en beleidsvrijheid effectief inzet.

Wilt u leren hoe u risico’s binnen uw interne controle identificeert en hoe u deze verwerkt in uw rechtsmatigheidsverklaring? En hoe u deze risico’s vervolgens vertaalt naar een controleaanpak? Volg dan de training ‘Risicogestuurde IC en de rechtmatigheidsverklaring’.

Verschillen tussen de trainingen en opleidingen Kwaliteit & Beleid

Een aantal van onze trainingen en opleidingen richten zich voornamelijk op het opdoen en verdiepen van uw kennis, zoals de training ‘Interne controle en kwaliteitszorg’. In andere trainingen ontwikkelt u praktische vaardigheden, zoals bij de workshop ‘Breinbrekers voor Intern Controleurs’.

We bieden trainingen en opleidingen Kwaliteit & Beleid op basis van open inschrijving én incompany trainingen. De incompany-trainingen geven we samen met uw gemeente vorm en inhoud. Ook in de open trainingen behandelen we aandachtspunten die spelen in uw gemeente. U kunt ook kiezen voor een online training. Het doel van onze trainingen en opleidingen is altijd dat u de kennis kunt vertalen naar uw dagelijkse praktijk.

Ook na de Kwaliteit & Beleid opleiding of -training blijft u uw kennis en kunde ontwikkelen bij Stimulansz. Met verdiepende trainingen, workshops, webinars en e-learnings, op locatie of online. Waardevol is ook onze online Kennisbank Inzicht Sociaal Domein, met daarin alle juridische en praktische informatie voor professionals in het sociaal domein. Deze kennis houden we continu up-to-date. U kunt hier ook uw eigen vragen insturen via de helpdesk.